ساره بیات در حاشیه رونمایی از فیلم خبرساز «ناهید»: هر وقت فیلم را دیدید، منظورمان را متوجه می شوید

ساره بیات در حاشیه رونمایی از فیلم خبرساز «ناهید»: هر وقت فیلم را دیدید، منظورمان را متوجه می شوید - موسيقى ذات صلة