ilyas yal����nta�� b����ra periz olmazsa olmaz��ms��n